Tanakorn_Koomrampai_CMT_CFTe

ไม่แปลกใจที่ SET ปรับลง: Negative Divergence ชัดเจนมาก

การศึกษา
SET:SET   SET INDEX
ไม่แปลกใจที่ SET ปรับลง Negative Divergence ชัดเจนมาก
เกิดขึ้นเมื่อราคา Swing High ครั้งที่ 2 เท่าเดิมหรือสูงขึ้น
แต่ยอดของ Oscillator กลับลดลง

Disclaimer :
ไอเดียนี้เป็นการศึกษาส่วนบุคคล
ไม่ใช่การแนะนำการลงทุน
ไม่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใด ๆ
ข้าพเจ้าไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี

Tanakorn Koomrampai ,CMT, CFTe
FBpage(Thai) : www.facebook.com/graphtechnic
Line @graphtechnic
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ