noon4343

set

ลดลง
noon4343 Pro+ Updated   
SET:SET   SET INDEX
-
ความคิดเห็น: คำอธิบาย : ขึ้นไปเป็น flat หรือ triangle ดังนั้น ควรขึ้นไปมากกว่า 1398 เสียก่อน

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ