SET:SET   SET INDEX
set อยู่ในแนวฐานแนวรับ 1292 แรงขายน่าจะยังมีเข้ามา
กรอบในวันนี้ แนวบน จะอยู่ที่ 1315
แนวล่าง จะอยู่ที่ 1300
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ