NutaponKo

กลับไปเกิดใหม่

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 30
1
เมื่อเส้น 1343 รับไม่ไหว
บวกกับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงมาก

ทำให้วันนึ้นเปิดแทบฃ้อค -92 จุด
หากแนว 1270 เป็นแนวรับเก่าก่อนเมื่อหลายปี เอาไม่อยู่ มองว่าไปเริ่มต้นต่ำกว่า 1221

ความคิดเห็น