A-CRUZ

SET เหมือนจะสื่อว่าประยุทธ์จะได้เป็นนายก

ลดลง
SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 32
0
ถ้าประยุทธ์ ได้นายก ตามแผนเลย
ถ้าประยุทธ์แพ้ 1600 ก็ รับไหว เตรียมเฮ