jack8288

กราฟบอก กำลังจะหลับยาว

SET:SET   SET INDEX
จำนวนเข้าชม 121
5
ดูทรงกราฟ เหมือนไม่มีแรงและไม่มีพลังจะไปต่อ หรือลง น่าจะเป็นการ SW ยาวไป พร้อมที่่จะพุ่งขึ้นหรือ ลงได้ทันที

ความคิดเห็น