jack8288

กราฟบอก กำลังจะหลับยาว

SET:SET   SET INDEX
ดูทรงกราฟ เหมือนไม่มีแรงและไม่มีพลังจะไปต่อ หรือลง น่าจะเป็นการ SW ยาวไป พร้อมที่่จะพุ่งขึ้นหรือ ลงได้ทันที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ