patipat19

ย่อ ย่อ ย่อ มาพักสะสมแรง สิค้าบบ ปู่SET

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กราฟ 60 นาที มาย่อพักตัว แนว fibo 38.2% 1370 จุด ไม่ควรหลุดนะครับ เดะจะไม่หล่อเอา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ