Aunggul_K

รีวิวภาพ SET ทางเทคนิค19/04/2023

SET:SET   SET INDEX
SET รีวิวภาพ SET ทางเทคนิคมุมมองระยะสั้นมีโอกาศวิ่งออกข้างรอผลประกอบการ Q1 แนวรับแนวต้าระยะกลาง 1560 ถึง 1600 ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ