SET:SET   ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ไทย

Filling The Gap
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดทรุดตัวลงทดสอบแนวรับของจุดสูงเก่าที่ 1,730 จุด ดัชนีตลาดหลุดแนวรับของเส้นคอ (Neckline) แบบมีช่องว่าง (Gap) จะทำให้ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นเพื่อปิดช่องว่าง (Filling the gap) ก่อนที่จะปรับตัวลงต่อ โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางเป็นแนวรับอยู่ที่ 1,700 จุด+/-
ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น ดัชนีตลาดมีแนวรับ 38.2% Fibonacci retracement อยู่ที่ 1,696 จุด (คำนวณระหว่างจุดต่ำที่ 1,584 จุดกับจุดสูงที่ 1,765 จุด)

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดมีแนวโน้มที่จะจบคลื่นปรับ (Impulse wave) คลื่น v) หรือคลื่น (i),v) และกำลังปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น (ii) โดยมีเป้าหมายของคลื่นอยู่ที่ 1,700 – 1,696 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่ 1,700 จุด+/-
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,735 – 1,740 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,722 – 1,716 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ถือเงินสดอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต และจะกลับเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI
ระยะสั้นดัชนีตลาดอาจปรับตัวขึ้นปิดช่องว่างที่ 1,735 – 1,741 จุด ก่อนที่จะปรับตัวลงต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ