SET:SENA   SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
จากบทความที่ลงในลงทุนแมน เลยมาตีกราฟดู
แนวรับ 2.44 ถ้าไม่หลุดก็มองเป้า 2.80
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ