Aunggul_K

SCGPคาดกำไรหลักใน3Q23จะเพิ่มขึ้นYoYและQoQมองเล่นกรอบ sideway up

เพิ่มขึ้น
SET:SCGP   SCG PACKAGING PCL
SCGP แนวโน้ม
กำไรหลัก 2Q66 อ่อนตัว YoY โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการขายและราคากระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง แต่มันขยายตัว QoQ ได้แรงหนุนจากปริมาณการขายและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ

คาดว่ากำไรหลักใน 3Q23 จะเพิ่มขึ้น YoY และ QoQ โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ทางเทคนิคมองเล่นในกรอบ มองเล่นกรอบ sideway up
ราคาเป้าหมายระยะสั้น 42.75
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ