Arkarapol_Turtle_Trading

SCGP ต้าน 64.5 / 71.5 / ATH

SET:SCGP   SCG PACKAGING PCL
ตัวนี้หลุดกรอบมาค่อนข้างเยอะหากเป็นการพักตัว ควรเบรคสองต้านให้ได้เพื่อทำ ATH ใหม่อีกครั้งเพื่อขึ้นต่อไป ลุ้นกันครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ