maxkung123

SCG เกิดสัญญาณ Divergent

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:SCG   RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY
SCG เกิดสัญญาณ Divergent ผมมองว่าจุดนี้เป็นสัญาญดีสำหรับการเข้าซื้อเก็บครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ