bnet17

SCC Week 12/04/2022 [363]

ลดลง
bnet17 ที่อัปเดต:   
SET:SCC   SIAM CEMENT CO
SCC Week 12/04/2022
1. ราคา เป็นขาลง
2. 2 สัปดาห์ แล้ว ที่มีแรงขาย มาก
3. ราคา ลงมาถึง แนวรับสำคัญ 365-366
กลยุทธ
1. รอซื้อสะสม บริเวณ 337-339
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
จบแท่ง week ไปพร้อมกับ หลุดแนวรับ 365
และ แรงขายมากกว่า แรงซื้อ
แนวรับ ถัดไป 339 รออยู่ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ