CENT_BOY

sccกับการหาแรงซื้อ และกรอบการพักตัว

SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
SCC ดูเหมือนมีแรงซิ้อพยายามซื้อเพื่อผลักดันราคา ซึ่งราคาอาจ๘ึ้นไปทดสอบที่ 380-400และจุดนี้เป็นจุดที่ควรรอและจับตาดูเพราะอาจมีการเทขายลงมาทดสอบบริเวณ 250-232 อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดเกิดการ Panic ราคา กดดันราคาลงมาอีกครั้ง
ดังนั้นควรระมัดระวังหากจะตัดสินใจซื้อในจุดนี้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ