CENT_BOY

sccกับการหาแรงซื้อ และกรอบการพักตัว

SET:SCC   THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 72
1
SCC ดูเหมือนมีแรงซิ้อพยายามซื้อเพื่อผลักดันราคา ซึ่งราคาอาจ๘ึ้นไปทดสอบที่ 380-400และจุดนี้เป็นจุดที่ควรรอและจับตาดูเพราะอาจมีการเทขายลงมาทดสอบบริเวณ 250-232 อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้ตลาดเกิดการ Panic ราคา กดดันราคาลงมาอีกครั้ง
ดังนั้นควรระมัดระวังหากจะตัดสินใจซื้อในจุดนี้

ความคิดเห็น