ol_e

scb ลองวิชาหน่อย

ol_e ที่อัปเดต:   
SET:SCB   SCB X PCL
ลงไปถึงหรือเปล่าลองดู
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร
ออเดอร์ถูกยกเลิก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ