Coach_Jay_Academy

รู้จักกับ แท่งเทียน Candle Stick

การศึกษา
SET:SCB   SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
รู้จักกับ แท่งเทียน Candle Stick
แท่งเทียน 1 แท่ง แสดงถึง "ราคาเปิด" และ "ราคาปิด" ในระหว่างวัน

แท่งเทียน "สีแดง" ราคาเปิด "สูงกว่า" ราคาปิด
แท่งเทียน "สีเขียว" ราคาปิด "สูงกว่า" ราคาเปิด

แท่งเทียนแต่ละแท่ง จะนำมาเรียงต่อกันจนเกิดรูปแบบ "กราฟ"
ฟอร์มตัวเป็น "ขาขึ้น Up Trend" และ "ขาลง Down Trend " หรือ ออกข้าง (Side Way)

ไส้เทียน จะบอก "ราคาต่ำสุดของวัน" และ "ราคาสูงสุดของวัน"
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ