koban007

my analysis

SET:SCB   SCB X PCL
ขาขึ้น จุดเข้าซื้อ รอกราฟย่อตัวลงมา
จุดรับสำคัญ 1,2 TP 115-128-164
ถือไว้ยาวได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ