V91EW

รอยืนยัน

V91EW Updated   
SET:SCB   SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าจะกลับมาเป็นขาขึ้น การจะวิ่งผ่านจุดยืนยันนั้นไม่ใช่เรื่องยาก

ควรรอให้ราคาสามารถผ่านจุดยืนยัน
แล้วปรับตัวลง 75-70
เเล้วซื้อกลับขึ้นมา

ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ