T_Tata

SAWAD with Head@Shoulder

ลดลง
SET:SAWAD   SRISAWAD CORPORATION PCL
แพทเทิร์น Head & Shoulder ที่เกิดขึ้นทำให้ประเมิน ราคาเป้าหมายที่ 32 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ