SET:SAWAD   SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
จำนวนเข้าชม 410
4
SAWAD ไต่ระดับขึ้นมาอย่างอ่อนแรง คล้ายจะเป็น ABC โดยที่ wave C กำลังจะจบ Diagonal แล้ว
ให้ระวังแรงขายทิ้งออกมา

ความคิดเห็น