SET:SAWAD   SRISAWAD CORPORATION PCL
SAWAD ไต่ระดับขึ้นมาอย่างอ่อนแรง คล้ายจะเป็น ABC โดยที่ wave C กำลังจะจบ Diagonal แล้ว
ให้ระวังแรงขายทิ้งออกมา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ