Knott542

SAT แนวโน้ม

SET:SAT   SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY
SAT แนวโน้ม ก็จบ wave5 เป็นที่เรียบร้อบ กำลังทำ คลื่นปรับ ขา A ใครจะเข้าก็เล่นแค่รีบาว แล้วออก จะปลอดภัยกว่า
ปล เป็นความเห็นส่วนบุคคล นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ