SET:SAPPE   SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
SAPPE breakout สามเหลี่ยมแล้ว
หลังจากรอมานาน.. Vol เข้าจัดมาก
น่าไปต่อได้ไม่บาก .. ให้ไว้ 3 เป้า

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ