MINSIMO_Whaleshark

เป้าต่อไป 7.5

เพิ่มขึ้น
BINANCE:SANDUSDT   SAND / TetherUS
แบ่งบันแนวคิด

ดูแนวโน้มจากกราฟ ในกรอบเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา รูปแบบของกราฟ มีลักษณะเป็น Cup and handle
ซึ่งตอนนี้ลักษณะของกราฟเกิดขึ้นแล้ว ส่วน handle น่าจะเกิดตามมา แต่ พุงขึ้นก็จะไม่เกิดส่วนที่เป็น handles แต่จะกลับไปยืนที่ 7.5 US Dollar

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ