จำนวนเข้าชม 416
5
head and shoulder มีการหลุดนิวโลว์ (หลุดแนวต้านด้วย) น่าจะมีการดิ่งแรงๆ แล้วทำเป็น sideway TF day มีการชนแนวต้าน น่าจะมีการเหวี่ยงแรงๆสักชุด รอหาจุด TP
ถ้าเกิด TF 15 นาที RSI มีการทำไดเวอเจนโดยไม่หลุด 50 มีโอกาสขึ้นไป 9 ดอล