coop3rxz

Sand เตรียมเก็บของ

BITKUB:SANDTHB   The Sandbox
Sand ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะลง 120 ตอนนี้วิเคราะห์แบบเมากวา ตอนนี้รอเก็บของได้เลย
ตัวผมตอนนี้เก็บที่ เวฟสามเล็กไปขาย เวฟสี่ หาเงินเติมของเพิ่มที่จบเวฟสองใหญ่
ขอบคุณครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ