Thatchai789

samtel

เพิ่มขึ้น
SET:SAMTEL   SAMART TELCOMS
เข้าตรงนี้แล้วถือไปยาวๆ ถ้าไม่ทำนิวโลก็ไม่ต้องออก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ