regret01

Update : SAMART

SET:SAMART   SAMART CORP
สำหรับ SAMART นั้นจากที่เราได้วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ 4.84 ล่าสุดจากกราฟก็เห็นว่าขึ้นมาทดสอบ 7.05 - 7.10 แล้ว ประมาณ 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถผ่านได้

โดย SAMART มีแนวรับอยู่ที่ 6.05 และ มีแนวรับเส้นกลางอยู่ที่ประมาณ 6.25 ถ้ารอบนี้ SAMART เบรค 7.10 ได้ ก็มีโอกาสวิ่งไปทดสอบ 8.20 , 9.55 , 11.55 ตามลำดับ

ส่วนแนวต้าน Fibo ก็จะมีแนวต้านระดับ Week เลยที่ 8.80 - 11.25
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ