Nungz

s50z2022 วิเคราหะ์ตาม DATA

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50Z2022   SET50 Index Futures
วันที่ 17/10 s50z ได้มีการทำ new low ทำให้ หลายๆคนต้อง ขายออกไป หรือ S ต่อ

แต่ ณจุดนั้น ถ้า ดูจากตัว indicator : set50 15 tfex คือ เอาราคาหุ้น 15 ตัวมาทำ เป็น index สังเกตุว่า ตัวหุ้น ทั้ง 15 ตัวนี้ไม่ได้ ทำ new low ไปด้วย

และ จำนวนหุ้น ที่ขึ้น ในวันนั้น มากขึ้นด้วย จากที่เห็นตัว set50 market ema20 จากเดิม มีแค่ 8 ตัวที่สามารถ ยืน เหนือ ema20 ได้ แต่วันที่ ตลาด tfex new low กลับมีหุ้น เพิ่มขึ้น เป็น 10 ตัวที่สามารถ ยืนเหนือ ema20 ได้

บ่่งบอกว่า เป็นการหลอก ครั้งสุดท้าย การจะมีการกลับตัว

นอกเหนือจาก การใช้ เทคนิคเคล ในการ เล่นแล้ว ถ้าเราเอาข้อมูล ดาต้า มาใช้ในการ วิเคราะห์เพิ่มเติม จะเพิ่มผล ในการแม่นยำมากยิ่งขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ