HumanGraphy

TFEX - S50Z21 เรายังอยู่สภาวะของ Wave B คลื่นแห่งความผันผวน!

HumanGraphy ที่อัปเดต:   
TFEX:S50Z2021   SET50 Index Futures
ภาพรวมของตลาดไทย ช่างนี้คาดการณ์ว่ายังอยู่ใน คลื่น B คลื่นแห่งความผันผวน! ..สังเกตได้จากการที่ราคาตัดขึ้นลงเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวสีม่วง (EMA169) เป็นอาการของการพักตัว Sideway ..คลื่น B คือสภาวะที่พร้อมเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลา ดังนั้นใช้เทคนิคการเทรดสั้นๆ กำไรเมื่อไหร่ให้เอาออกมากอดได้ก่อนครับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
สัญญาณของจุดเปลี่ยนสภาวะ มีโอกาสมากที่จะเริ่มเข้าสู่ Wave C

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ