TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX FUTURES
หลังจากเทรดจบไปวันศกร์วันนี้ ได้เลยโอกาส ย้ายมา series Z เลย

จากที่มอง วันนี้ยังคง รอโอกาสเล่นขาลงต่อไป จุดที่น่าสนใจ ถ้าขึ้นมาแถวๆ 1090-1093 วิ่งระดับนี้แล้วมีการทำแท่งเทียน แดง สะบัดลง น่าสนใจที่จะ S อีกรอบ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ