Nungz

s50z2019 เรายังคงเน้นเล่น ฝั่งขาลงต่อไป

ลดลง
TFEX:S50Z2019   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 16
1
กลยุทธ์ คือ วิธีแรก คือรอ เด้งขึ้นไป กรอบสีแดง จังหวะรีบาว ควรเริ่มมองหาจังหวะ s แถวๆ 1093-1095

หรือ ถ้าไม่เด้ง รอ หลุดเส้นสีน้ำเงิน ก็สามารถ s ตามได้

ควรมี stop loss ทุกครั้ง****