dithchai

แผน TFEX S50U22 01-07-2022

TFEX:S50U2022   SET50 INDEX FUTURES

แผน TFEX S50U22 01-07-2022

Long
-ถ้าจะขึ้น rebound สู้ เข้าต้องโดด Gap ข้าม 942.4 ให้ได้เป็นอย่างน้อย เพื่อทดสอบต้าน 947.7 952.8
-ถ้าเช้าเปิด + แต่ไม่ผ่าน 942.4 หาจังหวะ short ได้

Short
-ถ้าตลาดจะลงแรง เช้ามาจะโดดลงข้าม 930.5 ไปเลย โดยมีเป้าแข็งที่จะเด้วแรงๆคือ 924.9
โดยมีเป้าลถัดไปคือ 913.8 / 899.5
-ถ้าเช้าเปิดลงแต่ไม่ข้าม 930.5 จะมีแรงซื้อสู้ เด้งได้ 1 รอบ แต่มองว่าเด้งเพื่อลงต่อ เป้า 913.8 / 899.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ