dithchai

แผน TFEX S50U22 08-07-2022

TFEX:S50U2022   SET50 INDEX FUTURES
แผน TFEX สั้นๆ
จะขึ้นหรือลงอย่างน้อยจะโดดข้ามแนวเส้นประ
ถ้าเปิดมาโดดไม่ข้ามจะกลายเป็นแนวต้าน รับ
การขึ้นมารอบนี้ TF15 60 ยังข้่งค้างการลงอยู่
ถ้า TF5 ตั้งหัวขาลงได้เมือไหร่ ก็จะลงไปเทสเป้าขาลง 924.7 920.4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ