Nungz

s50u ลงมาเล่นขาลงต่อไปเรื่อยๆ

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
วันนี้ช่วงเช้าถือว่าโชคดีที่ตลาดเริ่ม แกว่ง แดงๆ อ่อน ๆ เลย ทำให้ ตัดสินใจ s บริเวณ 863 เข้าไป หลังจากนั้นก็ แกว่งไปมา

พอมาบ่ายเร่ิมมีกระแสคนติดเชื้อโควิค หลังจากนั้นตลาดก็เท ลงมาหลุดนวรับบริเวณ 853-850 เป้าหมายตามtrend line ตอนนี้ เป็น 800
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ