Nungz

s50u ขา s ต้องเริ่มจับตาระมัดระวังดีๆๆ

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
ใครมีกำไร อย่าให้กำไรเป็นขาดทุนเด็ดขาด จุดที่น่า s คือ ประมาณ 888-890 แต่ต้องระมัดระวัง ถ้าผ่านได้ ต้องเปลี่ยนด้านมาเล่นขาขึ้นทันที
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ