Nungz

s50u อาจจะมีเด้ง บ้าง

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
s50u เช้าวันจันทร์ อาจจะมีเด้ง แนวต้านที่มองไว้จะอยู่ประมาณ 890
แต่โดยรวมยังอยู่ขาลง ดังนั้นระยะสั้นถ้าเด้งขึ้นมา ยังควร S อยู่ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ