Nungz

s50u เล่นทางลงต่อไป

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 66
0
s50u อาทิตย์ที่ผ่านมา sideway จนมาชน กรอบ channel บน จากที่คิดว่า กรอบนี้ไม่น่าจะใช่แล้ว แต่ตอนนี้ ต้องกลับมาเล่น กรอบนี้ใหม่อีกรอบ
เส้นกรอบล่าง ณ ตอนนี้จะอยู่ที่ ประมาณ 845-835 โดยประมาณ ใครมีหุ้น ก็ต้องหาทางระบายออกไปก่อน ให้มี cash กลับมา ไว้เติม ด้านล่างได้

ความคิดเห็น