Nungz

s50u ระมัดระวัง มากๆ สำหรับขา L

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
เมื่อวานนี้ ราคาได้มีการวิ่งขึ้นไปชน 865 ถึง 2 ครั้ง ไม่ผ่านระดับนี้ หลังจากนั้นก็มีการเท ลงมา จนหลุด แนวรับ ในช่วงท้ายตลาด
อาการแบบนี้ดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ควรจะ เล่นทางลงมากกว่า หรือจนกว่า จะผ่าน 865 ถึงค่อยมามองทางขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ