Nungz

s50u อาจจะขึ้นและลงได้ พอๆ กัน

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 27
1
ถ้าพรุ่งนี้ ทะลุ 854.5-855 ถ้าขึ้นทะลุขึ้นไป อาจจะวิ่ง ไปถึง 865-867 อาจจะเป็นโอกาสให้การ L สั้นๆ

แต่ถ้าไม่ผ่าน 855 แล้วย่อลง ก็หาจังหวะ s โอกาสทะลุ 846 ลงมาได้ สามารถ ลงได้อีกยาวๆๆ

ความคิดเห็น