Nungz

s50u ยังน่า s ต่อไป

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
วันพฤหัส ตลาดหุ้น ขึ้นจน ไปถึงระดับ แนวต้าน เส้นเทรนลาย หลังจากนั้นเริ่มมีการวิ่งออกข้าง
ณ ตอนนั้น เริ่มกำลังคิดว่ามันจะเบรคผ่าน จนคิดว่าน่าจะกลับมาเล่นขาขึ้นได้แล้ว
จนวันศุกร์ ตลาดพลิกกลับ ลงทันที ณ ตอนนี้ มองเป้าหมาย ประมาณ 820-815 นำแนะำยังเล่นขาลงต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ