Nungz

s50u เด้งขึ้นมาอย่างแรง ก็ยังควรระมัดระวัง ขาL

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
ภาพรวมยังคือ ขาลง จุดนี่ น่าทยอย s อาจจะเป็นช่วง 890 กับ 900

ตอนนนี้ยังน่าคง กลยุทธ์ เล่นทางลงมากกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ