Nungz

s50u ยังเล่นตามกรอบ channel ขาลงต่อไป

ลดลง
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 58
3
วันนี้ มี s ไว้ 895 แถวๆๆ เนื่องจากเห็นว่า ติดต้าน ไม่ผ่าน ดูจาก channel แล้ว น่าจะลงต่อไปลึกพอควร