KhobKhun

ฝึกวิเคราะห์กราฟ Tfex

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
แนวโน้ม ขึ้น
กลยุทธ์ : ย่อ L
: เด้ง S

แผนย่อ L
เปิดมาย่อไม่หลุด 900 ให้เปิด L ขึ้นไปและต้องผ่านแนวต้าน 912,และไป TP ที่ 915
กรณีที่เปิดโดดขึ้นไปเหนือ 912 ย่อไม่หลุด 905 ให้เปิด L ขึ้นไปและทำ TP แถว 920

แผนเด้ง S
เปิดมาเด้งไม่ผ่าน 912 ให้ S ลงมาทำ TP แถวแนวรับ 900

แนวต้าน : 912,916,920,930
แนวรับ : 905,900,895,890
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ