HumanGraphy

TFEX-S50U20 จะเปลี่ยนเฟสมั้ย? Gator บอกได้

การศึกษา
TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
TFEX-S50U20 จะเปลี่ยนเฟสมั้ย?
Gator ไม่โตขึ้น => sleep ต่อ
Gator upper&lower เขียว => Alligator ตื่น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ