Nungz

s50u เริ่มไม่แน่ใจ ก้ำกึ่ง

TFEX:S50U2020   SET50 INDEX FUTURES
ขึ้นไปแล้ว ยังอยู่ในกรอบ ขาลงอันใหญ่ โปรดระวังระวังมากๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ