Nungz

s50u2019 แนวรับ อยู่ประมาณ 1080-1083

TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
หลังจาก s50 ร่วงลงมา ใครดัก s 1097-1096 เริ่มมองหาทางออก หรือปล่อยออกบางส่วน บ้างก็ดี เก็บกำไรไว้หน่อย

แนวรับที่มองเห็น ที่น่าจะเป็นแนวรับสำคัญ อยู่ระมาณ 1080-1083
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ