Nungz

s50u2019 มีแนวโน้ม จะกลับมาเล่นทางลงมากกว่า

ลดลง
TFEX:S50U2019   SET50 INDEX FUTURES
แนวโน้ม ระยะสั้นเริ่มกลับมาเน้นเล่นทางลง มากกว่า แต่โดยภาพใหญ่ หน่อย ยังเป็นเทรนขาขึ้น

การเล่นวันนี้คือ ถ้าเด้ง ให้ s แต่ขอเริ่มแหย่ น้อยๆ stop 1110

ถ้า ราคากลับมายืน 1110 อาจจะ มองทางผิด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ