TFEX:S50M2020   SET50 INDEX
s50m วันนี้ก็ดัก short เมื่อเด้งแถวๆ 970 - 971 และว่างคัดไว้ที่975 เป้าทำกำไรอยู่แถว 936

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ