chakittee29

S50H21 คาดการณ์ 8-3-64

chakittee29 Updated   
TFEX:S50H2021   SET50 INDEX FUTURES
-เป้าขึ้น ถ้า S50H21 สามารถยืน บน 961 จะมีเป้าอยู่ที่ 976 และ 989
-เป้าลง ถ้า S50H21 หลุด 940 ลงมาได้ จะมีแนวรับที่ 932 923 และ แนว908 ซึ่งไม่ควรหลุด 908
-ใน TF 30 มีสัญญาณ Bearish Divergence อาจมีการย่อเมื่อถึงแนวต้านที่ให้ไว้
ความคิดเห็น: ราคาถึงเป้าแล้วนะครับ ถ้าพรุ่งนี้โดดเปิด ข้ามไป 976 แล้วยืนได้ จะมีเป้าต่อไปที่ 989
ความคิดเห็น: ราคาขยับเข้าไปตามเป้าที่ให้ไว้ และยืน 976 ได้ พรุ่งนี้ วิ่งต่อไปที่ 989 รอบนี้อาจจะย่อแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ